Blog de campanya del Compromís per Cerdanyola per a les eleccions municipals de 2015

Programa 2015-2019

Ja podeu consultar el nostre programa per a les eleccions municipals del 2015! Qualsevol persona que vulgui ha pogut participar mitjançant els tallers temàtics que hem estat duent a terme en els darrers mesos, o bé ha pogut fer aportacions a les nostres paradetes al carrer, o al formulari electrònic de la nostra pàgina web. A continuació podeu llegir el programa o, si ho preferiu descarregar-vos-el el format PDF.

No oblideu que també podeu consultar el programa que vam presentar a les eleccions municipals de 2011, seguint aquest enllaç: http://www.compromispercerdanyola.cat/contingut/programa2011.

Tanmateix us facilitem algunes de les propostes que defensarem durant els propers anys… Gràcies per llegir-nos!

Administració i democratització municipal

  • Remunicipalització gradual dels serveis municipals (aconseguint un estalvi al voltant del 30% del cost).
  • No pagament del deute adquirit a esquenes de la població amb el Consorci del Centre Direccional i Cerdanyola Promocions i Cerdanyola Aparca per una pèssima gestió municipal.
  • Democràcia participativa vinculant a l’Ajuntament.

Economia local i ocupació

  • Replantejament de l‘IBI i la taxa de residus establint criteris de progressivitat, i bonificacions per a bones pràctiques.
  • Potenciar el comerç local i de proximitat, les xarxes de suport mutu i el cooperativisme.
  • Potenciar les polítiques d’ocupació vinculades amb el cooperativisme.

Espai públic, mobilitat i transport local

  • Defensa del projecte del Tramvia del Vallès. Oposició als projectes del Túnel d’Horta i la Interpolar.
  • Municipalització de la zona blava per garantir la seva gratuïtat i la rotació de vehicles.
  • Pacificar el trànsit intern i aplicar solucions integrades per a l’ús compartit dels carrers entre vianants i vehicles, amb o sense motor.

Medi ambient, urbanisme i territori

  • Potenciar una borsa d’habitatges de lloguer social. Mesures fiscals que afavoreixin l’accés a l’habitatge i la penalització als habitatges buits (començant pels que estan en mans dels bancs).
  • Pla integral per a la reducció, aprofitament i tractament complet dels residus urbans (Residu Zero). No a la política d’abocadors, ecoparcs i incineradores.
  • Defensa i protecció de la salut ambiental. Clausura i neteja total de Can Planas, i control absolut de totes les possibles fonts de contaminació (crematori, antenes de telefonia…), posant una especial atenció en la qualitat de l’aire.

Benestar, salut i cohesió social

  • Suport a les famílies amenaçades per desnonaments.
  • Prestar una especial atenció a les polítiques d’inclusió social i als col·lectius amb més necessitats específiques (persones aturades, joves, amb diversitat funcional, gent gran, dependència, infància i adolescència…).
  • Treballar activament per revertir les retallades en sanitat. Atenció especial a les malalties específiques ambientals i laborals (asbestosi, fibromiàlgia, càncer, etc.).
  • Promoure el concepte de seguretat ciutadana des de l’educació i el servei, com a eina de defensa dels drets i les llibertats de les persones.

Cultura, lleure i esports

  • Posar en marxa una xarxa de biblioteques i sales d’estudi a partir dels recursos existents, i establir convenis per a les biblioteques de la UAB.
  • Invertir recursos per enfortir l’associacionisme, i per tal de garantir la seva projecció.
  • Promoure un esport no elitista, que faci accessible a tothom la seva pràctica.
  • Societat de la informació: implantar el programari lliure a l’Administració i treballar per eradicar la fractura digital a Cerdanyola.

Educació

  • Cerdanyola, vila groga. Defensa clara i activa de l’educació pública, així com de la gestió municipal de les escoles bressol 0-3 i de les prestacions.
  • Dinamitzar el Consell Municipal d’Educació, que inclogui de forma vinculant i decisòria també l’Educació artística i l’Educació en el lleure.

Compromís per Cerdanyola

www.compromispercerdanyola.cat
contacte@compromispercerdanyola.cat