Blog de campanya del Compromís per Cerdanyola per a les eleccions municipals de 2015

Pirates de Catalunya dóna suport a la candidatura Compromís per Cerdanyola

Pirates de Catalunya dóna suport a la candidatura Compromís per Cerdanyola, emmarcada dins de les Candidatures Alternatives del Vallès, per a les pròximes municipals del 24 de maig de 2015

image

L’Assemblea de Pirates de Catalunya ha decidit, en votació oberta a tots els afiliats, donar suport a la candidatura Compromís per Cerdanyola, que es presenta a les eleccions municipals el pròxim 24 de maig. Compromís per Cerdanyola ( http://www.compromispercerdanyola.cat/ ) és una candidatura alternativa, d’esquerres i de tipus assembleari, que pertany a les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV). Els eixos programàtics, assolits per tots els membres de les CAV, són: 

1. Lluita contra l’atur i la precarietat
2. Recuperar els serveis públics 
3. Mesures d’urgència contra la pobresa 
4. Participació Ciutadana 
5. Preservació d’espais naturals i agraris 
6. Foment del transport públic i formes de mobilitat sostenibles 
7. Integració i cohesió social 
8. “Pensa global, actua local” 
9. Rotació de càrrecs, funcionament mitjançant codis ètics i limitació de sous dels càrrecs electes 
10. Dret a decidir-ho tot 

Així mateix, Pirates de Catalunya ha decidit donar el suport necessari als càrrecs que resultin electes per tal d’implementar sistemes de Programari Lliure a l’Ajuntament de Cerdanyola. 

—————————

Pirates de Catalunya és un partit polític d’àmbit català fundat l’any 2010. Forma part del Moviment Pirata Internacional originat a Suècia l’any 2006, actualment amb presència a més de 60 països. D’ençà que es va fundar, PIRATA.CAT ha participat en totes les eleccions, des de l’àmbit local a l’europeu. En 2012 va esdevenir membre de ple dret de Pirate Parties International, i l’any 2013 va participar en la fundació de European Pirates i de la Confederació Pirata. La Confederació Pirata és una federació de partits pirates plenament autònoms de diverses regions espanyoles, que coordina les polítiques pirates arreu de l’estat espanyol.

L’ideari pirata se centra en els següents eixos:

Drets Humans: defensa i promoció dels drets fonamentals.

Democràcia Directa: totes les persones tenen dret a participar en els processos de decisió i a votar les propostes referents als seus àmbits de govern. Pirates de Catalunya disposa d’un sistema de participació obert a tots els afiliats per a la presa de decisions.

Transparència i Open Data: és necessari implementar mecanismes de transparència que permetin el control de la població sobre la gestió dels recursos públics. Pirates de Catalunya publica totes les seves factures a l’apartat de comptes del seu web.

Accés a la Cultura, el Coneixement i la Informació: promoció de l’accés a la cultura, el coneixement i la informació; per tal d’assolir una societat lliure i informada que permeti una bona implantació de la democràcia directa.

Compromís per Cerdanyola

www.compromispercerdanyola.cat
contacte@compromispercerdanyola.cat